2024. június 15. (szombat) Jolán, Vid

Hírek

2016. 07. 26. 11:40:53

Nyilatkozat

Szülői nyilatkozat sportruházat vásárlásáról

N Y I L A T K O Z A T

sportfejlesztési támogatásból beszerzett eszközök, szolgáltatások felhasználásáról

( KÉRJÜK a sportolók – kiskorú sportolók esetében a gondviselő - által kitölteni! )

Alulírott, …………………………………………………………………………………………………………………………………...(név)

(anyja neve:…………….……………………………szig.sz............................................

lakcím: ……………………………………………......kijelentem, tudomásom van arról,

hogy a …………………………………………………………………………………..

 (sportszervezet neve) a látvány-csapatsport támogatási rendszerének keretein belül a

 20……/20………….évadra támogatást (juttatást) kapott .

Tudomásom van róla, hogy a támogatásból beszerzett eszközöket és szolgáltatások ellenértékét maximum az egyesület által biztosított önerő mértékéig vagyok köteles megfizetni.

Részemre/ gyermekem részére (gyermek neve  ……............................................

születési ideje: ………………………………) biztosított eszközök, szolgáltatások (megfelelő pont/ok aláhúzandók):

• utazási költség

• edzőtáborral kapcsolatos díjazás

• étkezési költség

• sportszer, sportfelszerelés

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban részletezett eszközök, szolgáltatások tekintetében ellenértéket nem fizettem / ……………..Ft összegben fizettem (a megfelelő részt kérjük aláhúzni).

Kelt:………………………                                                     ............................................

sportoló/gondviselő aláírása

Kijelentem, hogy a mai nappal saját részemre/fent nevezett gyermekem részére az alábbi sportfelszerelést/eket vettem át használatra, amelyet szükség esetén (pl. a támogatás felhasználása ellenőrzésének idejére), a sportszervezet felszólítására haladéktalanul visszaszolgáltatok.

Sportfelszerelés megnevezése                  Mérete                        Darabszáma

………………………............                   .............                        ..................... 

……………………………....                   .............                        ..................... 

Kelt:…………………….........                                     ………………………………….